Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 6k
Torek, 11. februar 2020 - Strasbourg

2. Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew, Peter Kofod v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Christophe Hansen.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Govorili so Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters in Francisco José Millán Mon.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov in Robert Hajšel.

Govoril je Michel Barnier (vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom).

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorila je Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 12.2.2020.

Zadnja posodobitev: 20. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov