Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0356(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0003/2020

Разисквания :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Гласувания :

PV 12/02/2020 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0026

Протокол
XML 11k
Вторник, 11 февруари 2020 г. - Страсбург

4. Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам *** - Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам [2018/0356M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [2018/0358M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois представи препоръките и докладите.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се Isabel Wiseler-Lima (докладчик по становището на комисията AFET), Tomas Tobé (докладчик по становището на комисията DEVE), Pietro Bartolo (докладчик по становището на комисията РECH), Iuliu Winkler, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Karin Karlsbro, от името на групата Renew, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele и Lídia Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca и Helmut Scholz.

Изказаха се Phil Hogan и Geert Bourgeois.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 12.2.2020 г, точка 11.2 от протокола от 12.2.2020 г, точка 11.3 от протокола от 12.2.2020 г и точка 11.4 от протокола от 12.2.2020 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.41 ч.)

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност