Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0356(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0003/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0026

Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

4. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ *** - Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ *** - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ [2018/0356M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου [2018/0358M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Ο Geert Bourgeois παρουσιάζει τις συστάσεις και τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabel Wiseler-Lima (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Tomas Tobé (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Pietro Bartolo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karin Karlsbro, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele και Lídia Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca και Helmut Scholz.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Geert Bourgeois.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020, σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020, σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020 και σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.41.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου