Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0356(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0003/2020

Debatten :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Stemmingen :

PV 12/02/2020 - 11.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0026

Notulen
XML 9k
Dinsdag 11 februari 2020 - Straatsburg

4. Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam *** - Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam [06050/2019 – C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [2018/0358M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois leidt de aanbevelingen en verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Isabel Wiseler-Lima (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Tomas Tobé (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Pietro Bartolo (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Karin Karlsbro, namens de Renew-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele en Lídia Pereira.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca en Helmut Scholz.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Geert Bourgeois.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 12.2.2020, punt 11.2 van de notulen van 12.2.2020, punt 11.3 van de notulen van 12.2.2020 en punt 11.4 van de notulen van 12.2.2020.

(De vergadering wordt om 12.41 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid