Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0356(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0003/2020

Debaty :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Głosowanie :

PV 12/02/2020 - 11.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0026

Protokół
XML 10k
Wtorek, 11 lutego 2020 r. - Strasburg

4. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** - Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [2018/0356M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2018/0358M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois przedstawił zalecenia i sprawozdania.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Isabel Wiseler-Lima (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Tomas Tobé (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Pietro Bartolo (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro w imieniu grupy Renew, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ID, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin niezrzeszona, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Simona, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele i Lídia Pereira.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca i Helmut Scholz.

Głos zabrali Phil Hogan i Geert Bourgeois.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 12.2.2020, pkt 11.2 protokołu z dnia 12.2.2020, pkt 11.3 protokołu z dnia 12.2.2020 i pkt 11.4 protokołu z dnia 12.2.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.41.)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności