Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0356(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0003/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0026

Zápisnica
XML 10k
Utorok, 11. februára 2020 - Štrasburg

4. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom *** - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou [2018/0356M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0358M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois predstavil odporúčania a správy.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Tomas Tobé (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Pietro Bartolo (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Iuliu Winkler v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Karin Karlsbro v mene skupiny Renew, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ID, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele a Lídia Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca a Helmut Scholz.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Geert Bourgeois.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 12.2.2020, bod 11.2 zápisnice zo dňa 12.2.2020, bod 11.3 zápisnice zo dňa 12.2.2020 a bod 11.4 zápisnice zo dňa 12.2.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.41 h.)

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia