Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0356(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0003/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0026

Protokoll
Tisdagen den 11 februari 2020 - Strasbourg

4. Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam *** - Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam *** - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [2018/0358M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois redogjorde för rekommendationerna och betänkandena.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabel Wiseler-Lima (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Tomas Tobé (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Pietro Bartolo (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Iuliu Winkler för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Karin Karlsbro för Renew-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Simon; Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele och Lídia Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca och Helmut Scholz.

Talare: Phil Hogan och Geert Bourgeois.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: __[A36074]__

(Sammanträdet avbröts kl. 12.41.)

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy