Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Utorok, 11. februára 2020 - Štrasburg

6. Oznámenie predsedníctva
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods.1 rokovacieho poriadku rozhodol udeliť sankciu Ioannisovi Lagosovi za rušenie rokovania 29. januára 2020 používaním urážlivých slov a vystavením, ako aj roztrhaním papiera, ktorý symbolizoval národnú vlajku.

Sankcia spočíva v strate práva na príspevok na stravu a ubytovanie počas siedmich dní a v dočasnom pozastavení účasti poslanca na činnostiach Európskeho parlamentu a jeho orgánov počas štyroch po sebe nasledujúcich dní počnúc 11. februárom 2020.

Toto rozhodnutie bolo oznámené dotknutej osobe, ktorá môže v súlade s rokovacím poriadkom podať Predsedníctvu interné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia