Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0016/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0016/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 8
CRE 11/02/2020 - 8

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0034

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

8. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018 [2019/2129(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Κώστας Μαυρίδης (A9-0016/2020)

Ο Κώστας Μαυρίδης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Christine Lagarde (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Stasys Jakeliūnas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang και Agnès Evren.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Κύρτσος, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly και Domènec Ruiz Devesa.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde και Κώστας Μαυρίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου