Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Teisipäev, 11. veebruar 2020 - Strasbourg

11. Süüria praegune julgeolekuolukord (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Süüria praegune julgeolekuolukord (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mick Wallace, Tonino Picula ja Raphaël Glucksmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace ja Clare Daly.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika