Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2500(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000007/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000007/2020 (B9-0006/2020)

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 12
CRE 11/02/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

12. Η νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000007/2020 που κατέθεσε Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική (B9-0006/2020)

Ο Tomas Tobé αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Hildegard Bentele, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia και Samira Rafaela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου