Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 11. februar 2020 - Strasbourg

13. Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Věra Jourová (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for Renew-Gruppen, Filip De Man for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari og Asim Ademov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira og Vlad-Marius Botoş.

Talere: Věra Jourová og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik