Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Marţi, 11 februarie 2020 - Strasbourg

13. Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Věra Jourová (Vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Filip De Man, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari și Asim Ademov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira și Vlad-Marius Botoş.

Au intervenit Věra Jourová și Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate