Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 11 februari 2020 - Strasbourg

13. Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Frédérique Ries för Renew-gruppen, Filip De Man för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák; Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joachim Stanisław Brudziński; Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari och Asim Ademov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira och Vlad-Marius Botoş.

Talare: Věra Jourová och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 25 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy