Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000010/2020 (B9-0003/2020)

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

17. Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2020 που κατέθεσαν οι Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς (B9-0003/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000011/2020 που κατέθεσαν οι Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς (B9-0004/2020)

Ο Stanislav Polčák αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Liudas Mažylis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Hojsík, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Dreosto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak και Isabella Adinolfi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil και Petras Auštrevičius.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου