Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000010/2020 (B9-0003/2020)

Debatter :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 11 februari 2020 - Strasbourg

17. Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000010/2020 från Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till rådet: Skyddet av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av olaglig handel med sällskapsdjur (B9-0003/2020)

Fråga för muntligt besvarande O-000011/2020 från Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Skyddet av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av olaglig handel med sällskapsdjur (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák utvecklade frågorna.

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Liudas Mažylis för PPE-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Martin Hojsík för Renew-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Francisco Guerreiro för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak och Isabella Adinolfi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Petras Auštrevičius.

Talare: Stella Kyriakides och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, om att skydda EU:s inre marknad och konsumenternas rättigheter mot de negativa följderna av olaglig handel med sällskapsdjur (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 12.2.2020.

Senaste uppdatering: 25 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy