Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 11 februari 2020 - Strasbourg

18. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagssammanträdet nästföljande sammanträdesdag.

Senaste uppdatering: 25 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy