Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 11 februari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (debatt)
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam *** - Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam *** - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (debatt)
 9.Överträdelse av rådets beslut 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela – olaglig inresa på en EU-medlemsstats territorium av en person som är uppförd på förteckningen över sanktioner (debatt)
 10.USA:s plan för Mellanöstern: EU:s svar i linje med internationell rätt (debatt)
 11.Den aktuella säkerhetssituationen i Syrien (debatt)
 12.Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika (debatt)
 13.Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Det ständiga hotet mot rättsstatsprincipen i Polen (debatt)
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (debatt)
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (129 kb)
20/05/2020 14:46
  Närvarolista (58 kb)
06/04/2020 09:52
 
Protokoll (72 kb)
20/05/2020 14:46
  Närvarolista (13 kb)
06/04/2020 09:52
 
Protokoll (245 kb)
20/05/2020 14:46
  Närvarolista (78 kb)
06/04/2020 09:52
Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy