Indeks 
Zapisnik
XML 131kPDF 244kWORD 73k
Utorak, 11. veljače 2020. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (rasprava)
 3.Sastav odbora i izaslanstava
 4.Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama *** - Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) - Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama *** - Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Priopćenje predsjedništva
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018. (rasprava)
 9.Kršenje Odluke Vijeća 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Venezueli – nezakoniti ulazak osobe s popisa na područje države članice Europske unije (rasprava)
 10.Plan SAD-a za Bliski istok: odgovor EU-a u skladu s međunarodnim pravom (rasprava)
 11.Aktualno sigurnosno stanje u Siriji (rasprava)
 12.Nova sveobuhvatna strategija EU-a i Afrike (rasprava)
 13.Borba protiv antisemitizma, rasizma i mržnje u Europi (rasprava)
 14.Sastav odbora i izaslanstava
 15.Aktualna prijetnja vladavini prava u Poljskoj (rasprava)
 16.Sastav Parlamenta
 17.Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u (rasprava)
 18.Usvajanje zapisnika s ove dnevne sjednice
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:06.


2. Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorili su: David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Peter Kofod, u ime Kluba zastupnika ID-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Derk Jan Eppink, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Christophe Hansen.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov i Robert Hajšel.

Govorio je Michel Barnier (voditelj radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom).

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Govorila je Nikolina Brnjac.

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika bit će objavljen naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 12.2.2020..


3. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika S&D-a primio sljedeću odluku kojom se mijenja sastav odbora i izaslanstava:

Odbor ENVI: Tudor Ciuhodaru umjesto Rovane Plumb

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


4. Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama *** - Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) - Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama *** - Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama [06050/2019 – C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama [2018/0356M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [05931/2019 – C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [2018/0358M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois predstavio je preporuke i izvješća.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su Isabel Wiseler-Lima (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Tomas Tobé (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Pietro Bartolo (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Iuliu Winkler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Karin Karlsbro, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ID-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele i Lídia Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca i Helmut Scholz.

Govorili su Phil Hogan i Geert Bourgeois.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1. zapisnika od 12.2.2020., točka 11.2. zapisnika od 12.2.2020., točka 11.3. zapisnika od 12.2.2020. i točka 11.4. zapisnika od 12.2.2020.

(Sjednica je prekinuta u 12:41.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:07.


6. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je priopćio da je u skladu s člankom 176. stavkom 1. Poslovnika odlučio izreći kaznu Ioannisu Lagosu zbog ometanja sjednice održane 29. siječnja 2020. uvredljivim izražavanjem i paranjem papira koji simbolizira nacionalnu zastavu.

Kazna se sastoji od gubitka prava na dnevnicu u trajanju od sedam dana i od privremenog oduzimanja prava sudjelovanja zastupnika u aktivnostima Europskog parlamenta i njegovih tijela u trajanju od četiri uzastopna dana počevši od 11. veljače 2020.

Dotična osoba obaviještena je danas o toj odluci te može na nju internim putem uložiti žalbu pred Predsjedništvom u skladu s Poslovnikom.


7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018. (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2018. [2019/2129(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides predstavio je izvješće.

Govorili su Christine Lagarde (predsjednica Europske središnje banke) i Valdis Dombrovskis (izvršni potpredsjednik Komisije).

Govorio je Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Stasys Jakeliūnas, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang i Agnès Evren.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly i Domènec Ruiz Devesa.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde i Costas Mavrides.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.10. zapisnika od 12.2.2020.


9. Kršenje Odluke Vijeća 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Venezueli – nezakoniti ulazak osobe s popisa na područje države članice Europske unije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Kršenje Odluke Vijeća 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Venezueli – nezakoniti ulazak osobe s popisa na područje države članice Europske unije (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Dolors Montserrat, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Mick Wallace (predsjednik ga je opomenuo zbog korištenog jezika), Jordi Cañas, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje joj je podizanjem plave kartice postavio Ibán García Del Blanco, i Javi López, koji je, osim toga, odbio odgovoriti na pitanje koje mu je podizanjem plave kartice postavio Hermann Tertsch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego i Clare Daly.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


10. Plan SAD-a za Bliski istok: odgovor EU-a u skladu s međunarodnim pravom (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Plan SAD-a za Bliski istok: odgovor EU-a u skladu s međunarodnim pravom (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su: Anna-Michelle Asimakopoulou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Anna Bonfrisco, u ime Kluba zastupnika ID-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


11. Aktualno sigurnosno stanje u Siriji (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktualno sigurnosno stanje u Siriji (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Mick Wallace, Tonino Picula i Raphaël Glucksmann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace i Clare Daly.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


12. Nova sveobuhvatna strategija EU-a i Afrike (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000007/2020 koje je postavio Tomas Tobé, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Nova sveobuhvatna strategija EU-a i Afrike (B9-0006/2020)

Tomas Tobé obrazložio je pitanje.

Jutta Urpilainen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Hildegard Bentele, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ID-a, Pierrette Herzberger-Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia i Samira Rafaela.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly i Krzysztof Hetman.

Govorila je Jutta Urpilainen.

Rasprava je zaključena.


13. Borba protiv antisemitizma, rasizma i mržnje u Europi (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Borba protiv antisemitizma, rasizma i mržnje u Europi (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Filip De Man, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicola Procaccini, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsati Obiols, Alexandr Vondra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari i Asim Ademov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira i Vlad-Marius Botoş.

Govorile su: Věra Jourová i Nikolina Brnjac.

Rasprava je zaključena.


14. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeće odluke o izmjenama sastava odbora i izaslanstava:

Odbor ECON: Ralf Seekatz

Odbor ENVI: Christian Doleschal

Odbor ITRE: Hildegard Bentele

Odbor LIBE: Lívia Járóka

Pododbor SEDE: Michael Gahler

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


15. Aktualna prijetnja vladavini prava u Poljskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Aktualna prijetnja vladavini prava u Poljskoj (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorila je Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su: Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Michal Šimečka, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hynek Blaško, u ime Kluba zastupnika ID-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Szydło, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carles Puigdemont i Casamajó, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Patryk Jaki, Ramona Strugariu, koji je isto tako odbio pitanje koje mu je podizanjem plave kartice postavio Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anna Zalewska, Jiří Pospíšil i Radosław Sikorski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah i Ruža Tomašić.

Govorili su: Didier Reynders (povjerenik Komisije) i Nikolina Brnjac.

Rasprava je zaključena.


16. Sastav Parlamenta

U skladu s Odlukom Europskog vijeća od 28. lipnja 2018. i nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. siječnja 2020., nadležna tijela Nizozemske obavijestila su Europski parlament o izboru Barta Groothuisa, Dorein Rookmaker i Marcela De Graaffa s učinkom od 1. veljače 2020.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu navedeni zastupnici sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


17. Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000010/2020 koje su Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi u ime odbora ENVI postavili Vijeću: Zaštita unutarnjeg tržišta EU-a i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima (B9-0003/2020)

Pitanje za usmeni odgovor O-000011/2020 koje su Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi u ime odbora ENVI postavili Komisiji: Zaštita unutarnjeg tržišta EU-a i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák obrazložio je pitanja.

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Stella Kyriakides (povjerenica Komisije) odgovorile su na pitanja.

Govorili su Liudas Mažylis, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylwia Spurek, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martin Hojsík, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Dreosto, u ime Kluba zastupnika ID-a, Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak i Isabella Adinolfi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil i Petras Auštrevičius.

Govorile su Stella Kyriakides i Nikolina Brnjac.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI, o zaštiti unutarnjeg tržišta EU-a i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.11. zapisnika od 12.2.2020.


18. Usvajanje zapisnika s ove dnevne sjednice

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s ove dnevne sjednice podnijet će se na odobrenje Parlamentu na početku poslijepodnevnog dijela sljedeće dnevne sjednice.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 647.408/OJME).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Posljednje ažuriranje: 20. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti