Rodyklė 
Protokolas
XML 129kPDF 244kWORD 74k
Antradienis, 2020 m. vasario 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (diskusijos)
 3.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 4.ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas *** - ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija) - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas *** - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Pirmininko pranešimas
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Europos Centrinio Banko 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 9.Tarybos sprendimo 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje pažeidimas. Asmens, įtraukto į sankcijų sąrašą, neteisėtas atvykimas į ES valstybės narės teritoriją (diskusijos)
 10.JAV Artimųjų Rytų planas. ES atsakas vadovaujantis tarptautine teise (diskusijos)
 11.Dabartinė saugumo padėtis Sirijoje (diskusijos)
 12.Nauja visapusiška ES strategija dėl Afrikos (diskusijos)
 13.Kova su antisemitizmu, rasizmu ir neapykanta Europoje (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Nuolatinė grėsmė teisinės valstybės principui Lenkijoje (diskusijos)
 16.Parlamento sudėtis
 17.Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje (diskusijos)
 18.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.06 val.


2. Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Peter Kofod ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, ir Christophe Hansen.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov ir Robert Hajšel.

Kalbėjo Michel Barnier (Santykių su Jungtine Karalyste darbo grupės vadovas ).

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 02 12 protokolo 11.9 punktas


3. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį S&D frakcijos sprendimą, kuriuo keičiama komitetų ir delegacijų sudėtis:

ENVI komitetas: Tudor Ciuhodaru vietoj Rovana Plumb

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


4. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas *** - ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija) - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas *** - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [2018/0356M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0358M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois pristatė rekomendacijas ir pranešimus.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo Isabel Wiseler-Lima (AFET komiteto nuomonės referentė), Tomas Tobé (DEVE komiteto nuomonės referentas), Pietro Bartolo (PECH komiteto nuomonės referentas), Iuliu Winkler PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Karin Karlsbro Renew frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ID frakcijos vardu, Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Emmanuel Maurel GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin, nepriklausoma Parlamento narė, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Simon), Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele ir Lídia Pereira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca ir Helmut Scholz.

Kalbėjo Phil Hogan ir Geert Bourgeois.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 02 12 protokolo 11.1 punktas, 2020 02 12 protokolo 11.2 punktas, 2020 02 12 protokolo 11.3 punktas ir 2020 02 12 protokolo 11.4 punktas

(Posėdis sustabdytas 12.41 val.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.07 val.


6. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 1 dalį nusprendė taikyti nuobaudą Ioannis Lagos už tai, kad jis sutrikdė 2020 m. sausio 29 d. posėdį – vartojo užgaulius žodžius, rodė ir suplėšė popieriaus lapą, vaizduojantį nacionalinę vėliavą.

Nuobauda bus teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas septynioms dienoms ir laikinas draudimas Parlamento nariui dalyvauti Parlamento ir jo organų veikloje keturias dienas iš eilės padedant nuo 2020 m. vasario 11 d.

Apie šį sprendimą šiandien pranešta nubaustam asmeniui, pagal Darbo tvarkos taisykles jis gali pateikti vidaus skundą Biurui.


7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Europos Centrinio Banko 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2018 m. metinės ataskaitos [2019/2129(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides pristatė pranešimą.

Kalbėjo Christine Lagarde (Europos Centrinio Banko pimininkė) ir Valdis Dombrovskis (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Stasys Jakeliūnas Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang ir Agnès Evren.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly ir Domènec Ruiz Devesa.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde ir Costas Mavrides.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 02 12 protokolo 11.10 punktas


9. Tarybos sprendimo 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje pažeidimas. Asmens, įtraukto į sankcijų sąrašą, neteisėtas atvykimas į ES valstybės narės teritoriją (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarybos sprendimo 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje pažeidimas. Asmens, įtraukto į sankcijų sąrašą, neteisėtas atvykimas į ES valstybės narės teritoriją (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Dolors Montserrat PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristina Maestre Martín De Almagro), Javier Moreno Sánchez S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mick Wallace) (pirmininkas jį įspėjo dėl naudojamos kalbos), Jordi Cañas Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Hermann Tertsch ECR frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ibán García Del Blanco), ir Javi López (taip pat nesutiko, kad Hermann Tertsch pateiktų mėlynosios kortelės klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego ir Clare Daly.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


10. JAV Artimųjų Rytų planas. ES atsakas vadovaujantis tarptautine teise (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JAV Artimųjų Rytų planas. ES atsakas vadovaujantis tarptautine teise (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Anna-Michelle Asimakopoulou PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Anna Bonfrisco ID frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Charlie Weimers ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig ir Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


11. Dabartinė saugumo padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dabartinė saugumo padėtis Sirijoje (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mick Wallace), Tonino Picula ir Raphaël Glucksmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace ir Clare Daly.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


12. Nauja visapusiška ES strategija dėl Afrikos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000007/2020 kurį pateikė Tomas Tobé, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Nauja visapusiška strategija dėl Afrikos (B9-0006/2020)

Tomas Tobé pateikė klausimą.

Jutta Urpilainen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Hildegard Bentele PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Charles Goerens Renew frakcijos vardu, Dominique Bilde ID frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia ir Samira Rafaela.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo Jutta Urpilainen.

Diskusijos baigtos.


13. Kova su antisemitizmu, rasizmu ir neapykanta Europoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su antisemitizmu, rasizmu ir neapykanta Europoje (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Věra Jourová (Komisijos Pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries Renew frakcijos vardu, Filip De Man ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí ObiolsClara Ponsatí Obiols, Tomas Tobé, Brando Benifei, Teuvo Hakkarainen, Salima Yenbou, Alexandr Vondra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Joachim Stanisław Brudziński), Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari ir Asim Ademov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira ir Vlad-Marius Botoş.

Kalbėjo Věra Jourová ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ECON komitetas: Ralf Seekatz

ENVI komitetas: Christian Doleschal

ITRE komitetas: Hildegard Bentele

LIBE komitetas: Lívia Járóka

SEDE pakomitetis: Michael Gahler

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


15. Nuolatinė grėsmė teisinės valstybės principui Lenkijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nuolatinė grėsmė teisinės valstybės principui Lenkijoje (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos Pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Michal Šimečka Renew frakcijos vardu, Hynek Blaško ID frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Szydło ECR frakcijos vardu, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL frakcijos vardu, Carles Puigdemont i Casamajó, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Domènec Ruiz Devesa), Andrzej Halicki, Katarina Barley (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patryk Jaki), Ramona Strugariu (taip pat nesutiko, kad Jadwiga Wiśniewska pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Tineke Strik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Esteban González Pons, Robert Biedroń, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Zalewska), Jiří Pospíšil ir Radosław Sikorski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys) ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.


16. Parlamento sudėtis

Laikantis Europos Vadovų Tarybos 2018 m. birželio 28 d. spendimo ir Jungtinei Karalystei 2020 m. sausio 31 d. išstojus iš Europos Sąjungos, kompetentingos Nyderlandų institucijos pranešė, kad Bart Groothuis, Dorein Rookmaker ir Marcel De Graaff nuo 2020 m. vasario 1 d. yra išrinkti į Europos Parlamentą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol šių narių įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


17. Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000010/2020 kurį pateikė Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Tarybai: ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsauga nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių (B9-0003/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000011/2020 kurį pateikė Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsauga nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák pateikė klausimus.

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Stella Kyriakides (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Liudas Mažylis PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek S&D frakcijos vardu, Martin Hojsík Renew frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Francisco Guerreiro Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak ir Isabella Adinolfi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Petras Auštrevičius.

Kalbėjo Stella Kyriakides ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu dėl ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsaugos nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 02 12 protokolo 11.11 punktas


18. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio popietinės dalies pradžioje.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 647.408/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.47 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika