Indiċi 
Minuti
XML 130kPDF 246kWORD 73k
It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam *** - Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam *** - Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Avviż mill-Presidenza
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018 (dibattitu)
 9.Dwar il-ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela - dħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE (dibattitu)
 10.Il-pjan tal-Istati Uniti għal-Lvant Nofsani: reazzjoni tal-UE f'konformità mad-dritt internazzjonali (dibattitu)
 11.Is-sitwazzjoni attwali tas-sigurtà fis-Sirja (dibattitu)
 12.L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika (dibattitu)
 13.Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa kollha (dibattitu)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.It-theddida kostanti għall-istat tad-dritt fil-Polonja (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament
 17.Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE (dibattitu)
 18.Approvazzjoni tal-minuti tas-sezzjoni li għaddejja
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.06.


2. Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Peter Kofod f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Christophe Hansen.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Interventi ta: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov u Robert Hajšel.

Intervent ta': Michel Barnier (Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit ).

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Intervent ta': Nikolina Brnjac.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 12.2.2020.


3. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-Président irċieva mill-Grupp S&D id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ENVI: Tudor Ciuhodaru minflok Rovana Plumb

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mill-ġurnata tal-lum.


4. Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam *** - Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam *** - Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam [2018/0356M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra [2018/0358M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois ippreżenta r-rakkomandazzjonijiet u r-rapporti.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Isabel Wiseler-Lima (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Tomas Tobé (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Pietro Bartolo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Iuliu Winkler f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Karin Karlsbro f'isem il-Grupp Renew, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ID, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Emmanuel Maurel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin Membru mhux affiljata, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele u Lídia Pereira.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca u Helmut Scholz.

Interventi ta': Phil Hogan u Geert Bourgeois.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal-Minuti ta' 12.2.2020, punt 11.2 tal-Minuti ta' 12.2.2020, punt 11.3 tal-Minuti ta' 12.2.2020 u punt 11.4 tal-Minuti ta' 12.2.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.41.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.07.


6. Avviż mill-Presidenza

Il-President informa li ddeċieda, b'konformitá mal-Artikolu176(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li jissanzjona lil Ioannis Lagos talli ħoloq diżordni fis-seduta tad-29 ta' Jannar 2020 billi uża linwaġġ inġurjuż u wera, u mbagħad qatta', karta li kienet qed tissimbolizza bandiera nazzjonali.

Is-sanzjoni tikkonsisti fit-telf tad-dritt għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' sebat ijiem u fis-sospensjoni temporanja tal-parteċipazzjoni tal-Membru fl-attivitajiet tal-Parlement Ewropew u l-organi tiegħu għal perjodu ta' erbat ijiem konsekuttivi li jibda mill-11 ta' Frar 2020.

Huwa ġie nnotifikat b'din id-deċiżjoni llum, u jista' jagħmel rikors intern kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Bureau b'konformitá mar-Regoli ta' Proċedura.


7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


8. Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2018 [2019/2129(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Christine Lagarde (President tal-Bank Ċentrali Ewropew) u Valdis Dombrovskis (Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Jonás Fernández f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano f'isem il-Grupp Renew, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Stasys Jakeliūnas f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johan Van Overtveldt f'isem il-Grupp ECR, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang u Agnès Evren.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly u Domènec Ruiz Devesa.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde u Costas Mavrides.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.10 tal-Minuti ta' 12.2.2020.


9. Dwar il-ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela - dħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dwar il-ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela - dħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Dolors Montserrat f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mick Wallace (il-President sejjaħ lil dan tal-aħħar għall-ordni minħabba l-lingwaġġ użat), Jordi Cañas f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hermann Tertsch f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ibán García Del Blanco, u Javi López, li rrifjuta wkoll mistoqsija "karta blu" ta' Hermann Tertsch.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego u Clare Daly.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Il-pjan tal-Istati Uniti għal-Lvant Nofsani: reazzjoni tal-UE f'konformità mad-dritt internazzjonali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-pjan tal-Istati Uniti għal-Lvant Nofsani: reazzjoni tal-UE f'konformità mad-dritt internazzjonali (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Anna-Michelle Asimakopoulou f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Anna Bonfrisco f'isem il-Grupp ID, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charlie Weimers f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig u Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Is-sitwazzjoni attwali tas-sigurtà fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni attwali tas-sigurtà fis-Sirja (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Hannah Neumann f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Giorgos Georgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mick Wallace, Tonino Picula u Raphaël Glucksmann.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace u Clare Daly.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000007/2020 imressqa minn Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika (B9-0006/2020)

Tomas Tobé daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Hildegard Bentele f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp Renew, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ID, Pierrette Herzberger-Fofana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia u Samira Rafaela.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly u Krzysztof Hetman.

Intervent ta': Jutta Urpilainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa kollha (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa kollha (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp Renew, Filip De Man f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Tomas Tobé, Brando Benifei, Teuvo Hakkarainen, Salima Yenbou, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari u Asim Ademov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira u Vlad-Marius Botoş.

Interventi ta': Věra Jourová u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp PPE id-deċiżjonijiet li ġejjin li jemendaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ECON: Ralf Seekatz

Kumitat ENVI: Christian Doleschal

Kumitat ITRE: Hildegard Bentele

Kumitat LIBE: Lívia Járóka

Sottokumitat SEDE: Michael Gahler

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


15. It-theddida kostanti għall-istat tad-dritt fil-Polonja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: It-theddida kostanti għall-istat tad-dritt fil-Polonja (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President

Interventi ta': Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Michal Šimečka f'isem il-Grupp Renew, Hynek Blaško f'isem il-Grupp ID, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Konstantinos Arvanitis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patryk Jaki, Ramona Strugariu, li rrifjuta wkoll mistoqsija "karta blu" ta' Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Zalewska, Jiří Pospíšil u Radosław Sikorski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Kompożizzjoni tal-Parlament

Bi qbil mad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2018 u wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Jannar 2020, l-awtoritajiet kompetenti tan-Netherlands għarrfu dwar l-elezzjoni ta' Bart Groothuis, Dorein Rookmaker u Marcel De Graaff fil-Parlament Ewropew b'effett mill-1 ta' Frar 2020.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, dawn il-Membri jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


17. Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000010/2020 mressqa minn Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Il-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE mill-implikazzjonijiet negattivi tal-kummerċ illegali fl-annimali tal-kumpanija (B9-0003/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000011/2020 mressqa minn Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE mill-implikazzjonijiet negattivi tal-kummerċ illegali fl-annimali tal-kumpanija (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stella Kyriakides (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Liudas Mažylis f'isem il-Grupp PPE, Sylwia Spurek f'isem il-Grupp S&D, Martin Hojsík f'isem il-Grupp Renew, Marco Dreosto f'isem il-Grupp ID, Francisco Guerreiro f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak u Isabella Adinolfi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Petras Auštrevičius.

Interventi ta': Stella Kyriakides u Nikolina Brnjac.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar il-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE mill-implikazzjonijiet negattivi tal-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 12.2.2020.


18. Approvazzjoni tal-minuti tas-sezzjoni li għaddejja

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tal-parti ta' waranofsinhar tas-sessjoni parzjali li jmiss.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 647.408/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza