Index 
Proces-verbal
XML 132kPDF 247kWORD 73k
Marţi, 11 februarie 2020 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (dezbatere)
 3.Componența comisiilor și delegațiilor
 4.Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam *** - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție) - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam *** - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție) (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Comunicarea Președintelui
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 (dezbatere)
 9.Încălcarea Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela - intrarea ilegală pe teritoriul unui stat membru UE a unei persoane incluse pe lista de sancțiuni (dezbatere)
 10.Planul SUA privind Orientul Mijlociu: răspunsul UE în conformitate cu dreptul internațional (dezbatere)
 11.Actuala situație de securitate în Siria (dezbatere)
 12.Noua strategie multilaterală UE-Africa (dezbatere)
 13.Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa (dezbatere)
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia (dezbatere)
 16.Componența Parlamentului
 17.Comerțul ilegal cu animale de companie în UE (dezbatere)
 18.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.06.


2. Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Peter Kofod, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Christophe Hansen.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov și Robert Hajšel.

A intervenit Michel Barnier (Șeful Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit).

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

A intervenit Nikolina Brnjac.

Propunerea de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 12.2.2020.


3. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

Comisia ENVI: Tudor Ciuhodaru care o înlocuiește pe Rovana Plumb

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


4. Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam *** - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție) - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam *** - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [2018/0358M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois a prezentat recomandările și rapoartele.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit Isabel Wiseler-Lima (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Tomas Tobé (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Pietro Bartolo (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Karin Karlsbro, în numele Grupului Renew, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ID, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Emmanuel Maurel, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, neafiliată, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele și Lídia Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca și Helmut Scholz.

Au intervenit Phil Hogan și Geert Bourgeois.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 12.2.2020, punctul 11.2 al PV din 12.2.2020, punctul 11.3 al PV din 12.2.2020 și punctul 11.4 al PV din 12.2.2020.

(Ședința a fost suspendată la ora 12.41.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.07.


6. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că a decis, în conformitate cu articolul 176 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, să impună o sancțiune împotriva lui Ioannis Lagos, care a tulburat ședința din 29 ianuarie 2020 utilizând un limbaj injurios și expunând, apoi rupând o hârtie care simboliza un steag național.

Sancțiunea constă în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de șapte zile și în suspendarea temporară a participării deputatului în cauză la activitățile Parlamentului European și ale organelor acestuia timp de patru zile consecutive începând din 11 februarie 2020.

Decizia i-a fost notificată astăzi deputatului în cauză, care poate să introducă o cale de atac internă în fața Biroului în conformitate cu Regulamentul de procedură.


7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 (dezbatere)

Raport privind Raportul anual pe 2018 al Băncii Centrale Europene [2019/2129(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides și-a prezentat raportul.

Au intervenit Christine Lagarde (Președinta Băncii Centrale Europene) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei).

A intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Stasys Jakeliūnas, în numele Grupului Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang și Agnès Evren.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly și Domènec Ruiz Devesa.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde și Costas Mavrides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 12.2.2020.


9. Încălcarea Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela - intrarea ilegală pe teritoriul unui stat membru UE a unei persoane incluse pe lista de sancțiuni (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: referitoare la încălcarea Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela - intrarea ilegală pe teritoriul unui stat membru UE a unei persoane incluse pe lista de sancțiuni (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut o declarație.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Dolors Montserrat, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mick Wallace (Președintele l-a chemat la ordine pe acesta pentru limbajul utilizat), Jordi Cañas, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ibán García Del Blanco, și Javi López, care a refuzat, de asemenea, o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Hermann Tertsch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego și Clare Daly.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Planul SUA privind Orientul Mijlociu: răspunsul UE în conformitate cu dreptul internațional (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Planul SUA privind Orientul Mijlociu: răspunsul UE în conformitate cu dreptul internațional (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig și Lefteris Nikolaou-Alavanos.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Actuala situație de securitate în Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Actuala situație de securitate în Siria (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Au intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mick Wallace, Tonino Picula și Raphaël Glucksmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace și Clare Daly.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Noua strategie multilaterală UE-Africa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000007/2020 adresată de Tomas Tobé, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Noua strategie multilaterală UE-Africa (B9-0006/2020)

Tomas Tobé a dezvoltat întrebarea.

Jutta Urpilainen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Hildegard Bentele, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia și Samira Rafaela.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly și Krzysztof Hetman.

A intervenit Jutta Urpilainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Věra Jourová (Vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Filip De Man, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari și Asim Ademov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira și Vlad-Marius Botoş.

Au intervenit Věra Jourová și Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

ECON: Ralf Seekatz

ENVI: Christian Doleschal

ITRE: Hildegard Bentele

LIBE: Lívia Járóka

Subcomisia SEDE: Michael Gahler

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


15. Actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (Vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, în numele Grupului Renew, Hynek Blaško, în numele Grupului ID, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Szydło, în numele Grupului ECR, Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patryk Jaki, Ramona Strugariu, care a refuzat, de asemenea, o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Zalewska, Jiří Pospíšil și Radosław Sikorski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah și Ruža Tomašić.

Au intervenit Didier Reynders (membru al Comisiei) și Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Componența Parlamentului

În conformitate cu decizia Consiliului European din 28 iunie 2018 și ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, autoritățile competente din Țările de Jos au comunicat alegerea lui Bart Groothuis, Dorein Rookmaker și Marcel De Graaff în Parlamentul European cu efect din 1 februarie 2020.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, acești deputați se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


17. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000010/2020 adresată de Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie (B9-0003/2020)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000011/2020 adresată de Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák a dezvoltat întrebările.

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Stella Kyriakides (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Liudas Mažylis, în numele Grupului PPE, Sylwia Spurek, în numele Grupului S&D, Martin Hojsík, în numele Grupului Renew, Marco Dreosto, în numele Grupului ID, Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak și Isabella Adinolfi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Petras Auštrevičius.

Au intervenit Stella Kyriakides și Nikolina Brnjac.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, referitoare la protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 12.2.2020.


18. Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul după-amiezii următoarei ședințe.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 647.408/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate