Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Gvinėjos Respublika, visų pirma smurtas prieš protestuotojus (2020/2551(RSP))

—   Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0104/2020);

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu – dėl Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0106/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu – dėl Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0108/2020);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Younous Omarjee, Manuel Bompard ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0110/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu – Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0111/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu – dėl Konakrio (Gvinėja), visų pirma smurto prieš protestuotojus (B9-0113/2020).

II.   Vaikų darbas Madagaskaro kasyklose (2020/2552(RSP))

—   Dominique Bilde ID frakcijos vardu dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose (B9-0101/2020);

—   Caroline Roose, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Bronis Ropė ir Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose (B9-0102/2020);

—   Kati Piri ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose padėties (B9-0103/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil ir Veronika Vrecionová ECR frakcijos vardu – dėl Madagaskaro, visų pirma vaiko teisių, ypač vaikų darbo žėručio kasyklose (B9-0105/2020);

—   Helmut Scholz, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Younous Omarjee, Anne Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou ir Niyazi Kizilyürek GUE/NGL frakcijos vardu – dėl vaikų darbo padėties Madagaskaro kasyklose (B9-0107/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Miriam Lexmann ir Peter Pollák PPE frakcijos vardu – dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose (B9-0109/2020);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Annika Bruna, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu – dėl vaikų darbo Madagaskaro kasyklose (B9-0112/2020).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika