Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2020. gada 12. februāris - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Gvinejas Republika, jo īpaši vardarbība pret protestētājiem (2020/2551(RSP))

—   Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0104/2020);

—   Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0106/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0108/2020);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Younous Omarjee, Manuel Bompard un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0110/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0111/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā – par Gvineju Konakri, jo īpaši vardarbību pret protestētājiem (B9-0113/2020).

II.   Bērnu darba izmantošana Madagaskaras raktuvēs (2020/2552(RSP))

—   Dominique Bilde ID grupas vārdā – par bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0101/2020);

—   Caroline Roose, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Bronis Ropė un Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0102/2020);

—   Kati Piri un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par stāvokli saistībā ar bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0103/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil un Veronika Vrecionová ECR grupas vārdā – par Madagaskaru, jo īpaši stāvokli bērnu tiesību jomā, sevišķi saistībā ar bērnu darba izmantošanu vizlas raktuvēs (B9-0105/2020);

—   Helmut Scholz, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Younous Omarjee, Anne Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou un Niyazi Kizilyürek GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli saistībā ar bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0107/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Miriam Lexmann un Peter Pollák PPE grupas vārdā – par bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0109/2020);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Annika Bruna, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā – par bērnu darba izmantošanu Madagaskaras raktuvēs (B9-0112/2020).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika