Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (2020/2551(RSP))

—   Pierrette Herzberger Fofana, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0104/2020);

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0106/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0108/2020);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Younous Omarjee, Manuel Bompard și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0110/2020);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0111/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la Republica Guineea, în special violența împotriva protestatarilor (B9-0113/2020).

II.   Problema muncii copiilor în minele din Madagascar (2020/2552(RSP))

—   Dominique Bilde, în numele Grupului ID, referitoare la Problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0101/2020);

—   Caroline Roose, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Bronis Ropė și Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0102/2020);

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0103/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil și Veronika Vrecionová, în numele Grupului ECR, referitoare la Madagascar, în special situația drepturilor copiilor, în particular munca copiilor în minele de mică (B9-0105/2020);

—   Helmut Scholz, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Younous Omarjee, Anne Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou și Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0107/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Miriam Lexmann și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0109/2020);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Annika Bruna, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la problema muncii copiilor în minele din Madagascar (B9-0112/2020).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate