Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 3. února 2020

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení do souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví odchylka od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (C(2019)04056 – 2019/3000(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (C(2019)08956 – 2019/3005(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: AGRI

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí