Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg

5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 748/2012 seoses õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse eeskirjade ühtlustamisega määrusega (EL) nr 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. jaanuar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses vesiviljelusettevõtteid ja veeloomade vedajaid käsitlevate eeskirjadega (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega tehakse erand komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori riiklike toetusprogrammide osas (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuu võrra Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuu võrra Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika