Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg

5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muodollisen pätevyyden osoittavista asiakirjoista ja koulutusnimikkeistä (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta ja oikaisemisesta ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien sääntöjen saattamiseksi asetuksen (EU) N:o 1321/2014 mukaisiksi (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus poikkeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annettuun komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1149 viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö