Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2020. február 12., Szerda - Strasbourg

5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. február 3.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosítására vonatkozó szabályok 1321/2014/EU rendelettel való összehangolása tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az akvakultúrás létesítményekre és a víziállatok szállítóira vonatkozó szabályoka tekintetében való kiegészítéséről (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől való eltérésről (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal az Európai Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal az Európai Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat