Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2020. gada 12. februāris - Strasbūra

5. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK V pielikumu groza attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un apmācību kursu nosaukumiem (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 3. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza un labo, lai noteikumus par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu saskaņotu ar Regulu (ES) Nr. 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 28. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par akvakultūras objektiem un ūdensdzīvnieku pārvadātājiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru atkāpjas no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1149, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts atbalsta programmām vīna nozarē (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika