Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 februarie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (C(2019)04056 – 2019/3000(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 decembrie 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului European


retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare (C(2019)08956 – 2019/3005(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 decembrie 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: AGRI

Ultima actualizare: 20 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate