Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg

5. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirani sklep Komisije o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. februarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012 glede uskladitve pravil za stalno plovnost zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav z Uredbo (EU) št. 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate akvakulture in prevoznike vodnih živali (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni C(2019)04056 - 2019/3000(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot C(2019)08956 - 2019/3005(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Zadnja posodobitev: 20. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov