Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

5. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller anpassning av regler om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar till förordning (EU) nr 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1149 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller de nationella stödprogrammen inom vinsektorn (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter (C(2019)08956 – 2019/3005(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy