Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2949(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0089/2020

Внесени текстове :

B9-0089/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2020 - 11.6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0030

Протокол
XML 2k
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

11.6. Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Bas Eickhout, Maria Arena и Martin Hojsík.

(Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП за приемането на предложението за резолюция)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0030)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност