Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2949(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0089/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0089/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0030

Pöytäkirja
XML 2k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg

11.6. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta (D063675/03 - 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Maria Arena ja Martin Hojsík.

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0030)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö