Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

11.6. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Bas Eickhout, Maria Arena i Martin Hojsík.

(Do przyjęcia rezolucji wymagana jest większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0030)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności