Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B9-0090/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2020 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0031

Zápis
XML 6k
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

11.7. Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. prosince 2019 (bod 24 zápisu ze dne 18.12.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz a Christine Schneider za skupinu PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz a Alessandra Moretti za skupinu S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior a Caroline Nagtegaal za skupinu Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter a Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska a Beata Mazurek za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest a Virginie Joron za skupinu ID o strategii pro ukončení praxe mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0090/2020

přijat (P9_TA(2020)0031)

(Návrh usnesení B9-0092/2020 se nebere v potaz.)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí