Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B9-0090/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2020 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0031

Protokoll
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg

11.7. ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (hääletus)

Arutelu toimus 18. detsembril 2019 (18.12.2019 protokollipunkt 24).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ja Christine Schneider fraktsiooni PPE nimel, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ja Alessandra Moretti,fraktsiooni S&D nimel, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ja Caroline Nagtegaal fraktsiooni Renew nimel, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ja Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ja Beata Mazurek fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi strateegia kohta, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ja Virginie Joron fraktsiooni ID nimel ELi strateegia kohta, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0090/2020

Vastu võetud (P9_TA(2020)0031)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0092/2020 muutus kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika