Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0090/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0031

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg

11.7. EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 24).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ja Christine Schneider PPE-ryhmän puolesta, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ja Alessandra Moretti S&D-ryhmän puolesta, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ja Caroline Nagtegaal Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ja Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ja Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020)

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ja Virginie Joron ID-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0090/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0031)

(Päätöslauselmaesitys B9-0092/2020 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö