Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B9-0090/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0031

Protokolas
XML 6k
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras

11.7. ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. gruodžio 18 d. (2019 12 18 protokolo 24 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ir Christine Schneider PPE frakcijos vardu, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ir Alessandra Moretti S&D frakcijos vardu, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ir Caroline Nagtegaal RENEW frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ir Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ir Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardudėl ES strategijos, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ir Virginie Joron ID frakcijos vardu – dėl ES strategijos, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0090/2020

Priimta (P9_TA(2020)0031)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0092/2020 anuliuotas.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika