Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2988(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0090/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/02/2020 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0031

Notulen
XML 6k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

11.7. Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 18 december 2019 (punt 24 van de notulen van 18.12.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz en Christine Schneider, namens de PPE-Fractie, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz en Alessandra Moretti, namens de S&D-Fractie, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior en Caroline Nagtegaal, namens de Renew-Fractie, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter en Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska en Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest en Virginie Joron, namens de ID-Fractie, over een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0090/2020

Aangenomen (P9_TA(2020)0031)

(Ontwerpresolutie B9-0092/2020 komt te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid