Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0090/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2020 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0031

Protokół
XML 6k
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

11.7. Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia18 grudnia 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 18.12.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz i Christine Schneider, w imieniu grupy PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz i Alessandra Moretti, w imieniu grupy S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior i Caroline Nagtegaal, w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter i Alice Kuhnke, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska i Beata Mazurek, w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strategii UE mającej wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest i Virginie Joron, w imieniu grupy ID, w sprawie strategii UE mającej wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0090/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0031)

(Projekt rezolucji B9-0092/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności