Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B9-0090/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2020 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0031

Proces-verbal
XML 6k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

11.7. O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (vot)

Dezbaterea a avut loc la 18 decembrie 2019 (punctul 24 al PV din 18.12.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz și Christine Schneider, în numele Grupului PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz și Alessandra Moretti, în numele Grupului S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior și Caroline Nagtegaal, în numele Grupului Renew Europe, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter și Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska și Beata Mazurek, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la o strategie a UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest și Virginie Joron, în numele Grupului ID, referitoare la o strategie a UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0090/2020

Adoptat (P9_TA(2020)0031)

(Propunerea de rezoluție B9-0092/2020 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate