Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0090/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0031

Zápisnica
XML 6k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

11.7. Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila18. decembra 2019 (bod 24 zápisnice zo dňa 18.12.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz a Christine Schneider, v mene skupiny PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz a Alessandra Moretti, v mene skupiny S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior a Caroline Nagtegaal, v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter a Alice Kuhnke, v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska a Beata Mazurek, v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest a Virginie Joron, v mene skupiny ID, o stratégii EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B9-0090/2020

Prijatý (P9_TA(2020)0031)

(Návrh uznesenia B9-0092/2020 sa stal bezpredmetným.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia