Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2020. február 12., Szerda - Strasbourg

11. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


11.1. Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0026)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


11.2. Az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0356M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0027)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


11.3. EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0028)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


11.4. EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0358M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0029)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


11.5. Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0091/2020

(A parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges az állásfoglalás elfogadásához)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


11.6. Kifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Illetékes képviselők: Bas Eickhout, Maria Arena és Martin Hojsík.

(A parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges az állásfoglalás elfogadásához)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0030)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


11.7. Uniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (szavazás)

A vita időpontja: 2019. december 18. (2019.12.18-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz és Christine Schneider, a PPE képviselőcsoport nevében, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz és Alessandra Moretti, az S&D képviselőcsoport nevében, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior és Caroline Nagtegaal, a Renew képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter és Alice Kuhnke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska és Beata Mazurek, az ECR képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a női nemi szervek megcsonkításának világszerte történő felszámolására irányuló uniós stratégiáról (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest és Virginie Joron, az ID képviselőcsoport nevében, a női nemi szervek megcsonkításának világszerte történő felszámolására irányuló uniós stratégiáról (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0090/2020

Elfogadva. (P9_TA(2020)0031)

(A B9-0092/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


11.8. Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0094/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0032)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


11.9. Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében (szavazás)

A vita időpontja:2020. február 11. (2020.2.11-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   David McAllister, az Egyesült Királyságért felelős koordinációs csoport koordinátora, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts és Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Antonio Tajani, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnöke, Bernd Lange, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke, Nathalie Loiseau, a Biztonsági és Védelmi Albizottság elnöke, Christophe Hansen, az INTA bizottság előadója, az Egyesült Királyságért felelős koordinációs csoport tagja, Pedro Silva Pereira, az S&D képviselőcsoport képviselője az Egyesült Királyságért felelős koordinációs csoportban és Morten Petersen, a Renew képviselőcsoport képviselője az Egyesült Királyságért felelős koordinációs csoportban, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt megbízatásról (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0033)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Felszólalások

José Gusmão szóbeli módosítást nyújt be az 50. bekezdéshez. A Parlament elfogadja, hogy szavazásra bocsássák a szóbeli módosítást.


11.10. Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank 2018. évi éves jelentéséről [2019/2129(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0034)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)


11.11. A kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0088/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0035)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ELNÖKÖL: Lívia JÁRÓKA

alelnök

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat