Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

16. Sociální Evropa v digitálním světě (tematická rozprava)
Doslovné záznamy

Sociální Evropa v digitálním světě (2020/2550(RSP))

Vystoupil Ismail Ertug, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupili: Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Nicolas Schmit (člen Komise).

Vystoupili: Dennis Radtke za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Dragoș Pîslaru za skupinu Renew, France Jamet za skupinu ID, Alexandra Geese za skupinu Verts/ALE, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Leila Chaibi za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria-Manuel Leitão-Marques a Paul Tang.

Vystoupili: Nicolas Schmit a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí