Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg

16. Et socialt Europa i en digital verden (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

Et socialt Europa i en digital verden (2020/2550(RSP))

Indlæg af Ismail Ertug for at indlede debatten, som var foreslået af S&D-Gruppen.

Talere: Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: Dennis Radtke for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Dragoş Pîslaru for Renew-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Alexandra Geese for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, Leila Chaibi for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques og Paul Tang.

Talere: Nicolas Schmit og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik