Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

16. Een sociaal Europa in een digitale wereld (actualiteitendebat)
Volledige verslagen

Een sociaal Europa in een digitale wereld (2020/2550(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Ismail Ertug om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dennis Radtke, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Dragoş Pîslaru, namens de Renew-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Alexandra Geese, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Leila Chaibi, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques en Paul Tang.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid