Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

16. Europa socjalna w świecie cyfrowym (debata na aktualny temat)
Pełne sprawozdanie

Europa socjalna w świecie cyfrowym (2020/2550(RSP))

Głos zabrał Ismail Ertug, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Nicolas Schmit (członek Komisji).

Głos zabrali: Dennis Radtke w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Dragoş Pîslaru w imieniu grupy Renew, France Jamet w imieniu grupy ID, Alexandra Geese w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Leila Chaibi w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques i Paul Tang.

Głos zabrali Nicolas Schmit i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności