Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

16. Sociálna Európa v digitálnom svete (tematická rozprava)
Doslovný zápis

Sociálna Európa v digitálnom svete (2020/2550(RSP))

V rozprave vystúpil Ismail Ertug, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou S&D.

V rozprave vystúpili: Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Nicolas Schmit (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Dragoș Pîslaru v mene skupiny Renew, France Jamet v mene skupiny ID, Alexandra Geese v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria-Manuel Leitão-Marques a Paul Tang.

V rozprave vystúpili: Nicolas Schmit a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia